Aradul şi Masoneria

Loja fraternitatea 1Prima lojă masonică arădeană a fost Loja „Szechenyi”, afiliată Marii Loji a Sfântului Ioan, înfiinţată la 28 ianuarie 1870, iar la 28 decembrie 1870 s-a înfiinţat şi loja Fraternitas, a patra lojă a Marii Loji Simbolice a Ungariei. Aceste două loji au rivalizat, fiind concurente, ajungând astfel foarte repede să se desfiinţeze. În anul 1871, la 7 februarie este consemnată înfiinţarea lojii Petofi din Aradul nou. Loja şi-a încetat activitatea la un deceniu distanţă. Tot în 1881, la 18 iunie , loja „Szechenyi” a fost desfiinţată, iar în iunie 1888, la reuniunea anuală a francmasonilor arădeni, au fost prezenţi  Institoris Kalman, Bing Ede, Kristyory Ianos, Maday Matyas, din fosta lojă „Szechenyi”, Roszniay Matyas, Lukacsy Miklos, Krispin Ioysef, Millig Ioysef, din fosta loja „Fraternitas” si Bokm Lajos din loja „Felvidek”. La această adunare s-a pus în discuţie, aprobându-se, constituirea unei noi loji arădene. Nou înfiinţata lojă denumită Concordia, se afla sub obedienţa Marii Loji Simbolice a Ungariei şi lucra în primele trei grade în ritul ioanit.

Primul venerabil maestru arădean al lojii Concordia a fost ales Rozsnyay Matyas.  La 6 octombrie 1888, Marea Lojă Simbolică a Ungariei şi-a dat acordul pentru o activitate temporară a lojii, iar la 23 noiembrie această obedienţă a acceptat loja „Concordia” în structurile sale. În acest cadru propice, masonii arădeni au reuşit să construiască „Templul Libertatii, Egalitatii si Fraternitatii”. Multe clădiri din Arad stau mărturie a vieţii masonice arădene, fiind decorate cu însemnele masoneriei. Pentru asigurarea fondurilor necesare începutului activităţii, fiecare membru a donat lojii câte zece florini. În patrimoniul lojii „Concordia”, a intrat mobilierul lojilor „Fraternitas” şi „Szechenyi”. După ce loja a fost pusă pe picioare, contribuţia lunară a fost stabilită la un florin. Această lojă a construit şi un orfelinat în oraş. Membrii lojei erau foarte rezervaţi faţă de cei care doreau să devină masoni. Ţinutele lojii s-au desfăşurat în sala de concerte a casei particulare a fratelui Krispin Iozsef, iar începând cu anul 1889, venerabil al lojii a fost ales Institutor Kalaman. Treptat, numărul membrilor a crescut până la 30 de fraţi. De asemenea, loja aradeanp şi-a asumat o serie de activităti caritabile, pe care le-a diversificat în anii care au urmat.Loja Masonica Concordia 2

În 1890, sub îndrumarea aceluiaşi maestru venerabil, loja „Concordia” cunoaste o activitate prodigioasa, înfiripându-se ideea construirii unui Templu propriu. Colecta pentru aceasta realizare a început în cafeneaua „Corso”, unde un frate a amplasat o urnă pentru donaţii. Activitatea filantropică a lojii a primit consistenţă şi prin angajarea în imbunătăţirea situaţiei copiilor orfani. Loja a decis ca fondurile Fundaţiei feminine de binefacere care în mare parte veneau de la ea să fie folosite pentru construirea unui orfelinat modern, unde copii să aibă condiţii optime de viaţă. În acest sens, loja a demarat o amplă acţiune de strângere de fonduri. Arădenii au răspuns pozitiv, astfel că a început construcţia orfelinatului. Acţiunile filantropice ale lojii „Concordia” au continuat anul următor cu înfiinţarea unei cantine a săracilor în Arad. În acest caz, loja era impărţită: unii frati considerau că prin această cantină se incuraja parazitismul social (profitorii care simulau sărăcia). Totuşi, prin majoritate de voturi cantina a fost înfiinţată. Conducerea acesteia a revenit femeilor bogate ale Aradului angrenate în acţiuni filantropice. Astfel Fundaţia Feminină de Binefacere evreiască, îniţiată de doamna Daniel Neumann, a înfiinţat cantina pe baza planului întocmit de loja „Concordia”. Mai mult, „Concordia” a donat suma de 300 florini lojii feminine evreieşti în acest scop. Tot în 1891, loja arădeană a avut iniţiativa înfiinţarii unei asociaţii a elevilor saraci.

Loja Fraternitas (Imagine din arhiva personală a doamnei Maria Roşu)
Loja Fraternitas (Imagine din arhiva personală a doamnei Maria Roşu)

În anul 1892, devine tot mai acută problema construirii unui sediu permanent şi independent al lojii (Templu). Numerosi fraţi se temeau că efortul financiar necesitat de realizarea acestui sediu, va periclita însăşi existenţa materială a lojii. S-a renunţat, pentru moment, la idee în favoarea închirierii unui imobil unde să se desfăşoare ţinutele.

Anul 1894 a găsit loja „Concordia” angrenată în problemele societăţii maghiare. Faţă de legile liberale ce vizau Biserica, clerul a făcut tot posibilul pentru a-şi apăra poziţiile ameninţate.  IÎn aceste condiţii, cetăţenii de orientare liberală au iniţiat ample mişcări pentru drepturi civice. Membrii lojii „Concordia” au optat pentru organizarea unei manifestaţii liberale naţionale în favoarea reformării politicii bisericeşti. Tot în acest an, maeştrii lojii „Concordia” au făcut numeroase demersuri pentru înfiinţarea unei loji feminine. La 29 noiembrie, revoluţionarul maghiar şi masonul Lajos Kossuth a murit, iar la doliul naţional au luat parte toţi membrii lojii arădene.

545013_409182789161764_825141251_n

Anul 1895 îl aduce ca maestrul venerabil al lojii pe Abrai Lajos. Acesta a orientat tot mai mult loja spre latura spirituală făcând eforturi pentru propagarea principiilor masonice în viaţa profană. Sprijinul lojii pentru cultură şi artă a fost considerabil în decursul acelui an. La expoziţiile de la Budapesta, Aradul a fost o prezentă permanentă şi importantă. În cadrul lojii „Concordia”, au avut loc dezbateri asupra oportunităţii unificării tuturor organizaţiilor filantropice din Arad, ca o premisă a optimizării activităţii de binefacere. Aradul a fost un puternic centru al masoneriei naţionale! Şi în anul 1896, problema construirii unui sediu independent al lojii (Templu) a revenit ca o obsesie printre membrii ei. Fraţii mai tineri au reuşit să adune în acest scop suma de 4000 de coroane. Membrii mai vechi aveau încă proaspătă în minte desfiinţarea lojilor „Szechenyi” şi „Fraternitas” din raţiuni economice şi de aceea aveau o atitudine precaută. Problema majoră ce a preocupat loja aradeană în anul 1897 a fost înfiinţarea unei loji feminine în oraşul Lipova.  De asemenea, loja „Concordia” a făcut demersuri către Marea Lojă Simbolică a Ungariei şi celelalte loji pentru a încuraja creşterea numărului spitalelor, orfelinatelor şi caselor de bătrâni.  Aceste eforturi au avut, în mare parte, rezultatul scontat: în scurt timp, s-au înfiinţat numeroase spitale şi aşezăminte de binefacere sprijinite de stat. Loja „Concordia” s-a îngrijit şi de situaţia urmaşilor fraţilor decedaţi, prin asigurarea materială a continuării studiilor.

asf

În 1898, s-a pus pentru prima dată în cadrul ţinutelor lojii problema învăţământului  de stat gratuit, indiferent de religie.  Anul urmator a început, pentru „Concordia” arădeană, cu delegarea unui reprezentant la Congresul internaţional pentru protecţia copilului (singura lojă din provincie reprezentată la acest congres).  Cu ocazia comemorării celor 13 generali, la 6 octombrie 1899, toţi membrii  lojii s-au împărtăţit în cadrul unei slujbe religioase la care au participat numeroşi fraţi din întreaga Ungarie. Anul 1900 a găsit loja „Concordia” într-o situaţie financiarp precară. În aceste condiţii, maeştrii au decis majorarea cu 50% a cotizaţiilor. Tot acum, loja a iniţiat adunarea de fonduri pentru ridicarea unui monument în memoria fratelui Daranyi Ianos (mare filantrop şi membru remarcabil al lojii). Sub aspect filantropic, „Concordia” a înfiinţat Casa de refugiu pentru săraci. La acest proiect au contribuit şi locuitorii Aradului. De asemenea, masonii arădeni întreprind vizite la cei săraci, dovedind grija faţă de semenii lor. Nu a fost neglijată propagarea ideilor masonice prin intermediul presei. În anul 1901, lojile din cadrul Marii Loji Simbolice a Ungariei au fost preocupate ca ideile şi proiectele lor să fie cunoscute şi asumate de comunitatea profană.  S-au stabilit întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii profane (conducători politici, administrativi etc). Tot în acest scop a apărut ideea înfiinţării unui ziar săptămânal elaborat în spirit masonic, care însă nu s-a putut concretiza. Acţiunile filantropice au vizat, în acest an, sprijinul financiar al instituţiei de binefacere „Pâinea Gratuită” din Arad. De asemenea au fost susţinuţi material tinerii saraci şi studioşi. Taxele de şcolarizare, îmbrăcămintea şi întreţinerea acestora au fost suportate de către lojă. Ideile masonice propagate de „Concordia” au avut rezonanţă în comunitatea profană. Spre exemplu, în cadrul şedinţelor Asociaţiei învăţătorilor din Arad au fost susţinute mai multe conferinţe în care se regăseau principii masonice.

Cu anul 1902, debutează perioada cea mai fertilă în realizări pentru loja „Concordia”. La 24 aprilie, aceasta a cumpărat terenul din incinta Şcolii de Arte şi Meserii în vederea construirii Templului. A fost aprobat de maeştrii proiectul în stil grecesc al fratelui arhitect Tabakovics. În afara acestor preocupări, educaţia copiilor delicvenţi a reprezentat şi în acest an, o prioritate pentru „Concordia”, care a înfiinţat în Arad un institut de corecţie. În anul 1903, pe ordinea de zi a lojii a ajuns rezolvarea problemei servitorilor. Membrii acesteia au considerat oportună înfiinţarea unei Case de Refugiu pentru servitori. Masonii arădeni au sensibilizat din nou comunitatea aradeană pentru a sprijinii cu fonduri acest proiect. La iniţiativa Marii Loji Simbolice a Ungariei, a luat fiinţă, la Budapesta, societatea Szechenyi cu scopul de a coordona asociaţiile de tineret. Dezideratul cultural al societăţii Syechenyi era fondarea unei societăţi literare moderne care să-i mobilizeze pe tineri spre realizarea unor scopuri nobile. Loja „Concordia” a participat financiar la constituirea acestei societăţi, colectându-se circa 1000 de coroane. La 29 noiembrie 1903, a avut loc  inaugurarea societăţii de binefacere evreiască feminină constituita la propunerea şi cu eforturile „Concordiei”. Tot în acest an, primul Cămin de Zi şi-a deschis porţile sub coordonarea atentă a membrilor lojii arădene.

Az aradi Összetartás szabadkőműves páholy székháza képeslapon

In 1904 vechea problemă a construirii unui Templu pentru lojă s-a materializat. Efortul financiar a fost foarte mare. Pentru a economisi o parte din fonduri,  s-a decis înfiinţarea a două locuri de munca în cadrul spaţiului alocat Templului. La sfârşitul fiecărei ţinute, membrii mai tineri ai lojii depuneau contribuţia lor financiară pentru construirea Templului într-o urnă specială. Templul, ridicat în stil grecesc, reprezintă una din emblemele arhitectonice ale orasului Arad. Activităţile caritabile ale lojii au continuat şi s-au diversificat. Intenţia acesteia era ca fiecare şcoală să beneficieze de un Cămin de Zi.  Loja arădeană era preocupată şi de dezvoltarea industriei. Preocuparile interne, în 1905, au constat în mobilarea şi inaugurarea Templului. Ceremonia religioasă de inaugurare a Templului s-a desfăşurat în 21 octombrie, în prezenţa fraţilor din tot cuprinsul Ungariei. Activităţile caritabile s-au centrat pe rezolvarea problemei săracilor. De asemenea, membrii „Concordiei” au iniţiat o societate de ajutorare a deţinutilor. Un proiect mai vechi al lojii arădene a fost concretizat de o altă lojă din cadrul Marii Loji Simbolice a Ungariei, „Democratia” care a înfiintat „Liga Naţională de Protecţie a Copiilor”. Membrii „Concordiei” au susţinut constant această iniţiativă şi au intrat în număr mare în rândul membrilor Ligii, fapt ce s-a resimţit în mod benefic şi în Arad.

60765_376009649145745_531797552_n

Mare parte a anului 1906 a fost dedicată îmbunătăţirii situaţiei bolnavilor de tuberculoză. Asigurarea locurilor de munca pentru săraci a reprezentat şi în acest an, o preocupare constantă a „Concordiei”. Initiaţivele sociale ale „Concordiei” vizau: înfiinţarea unei băi publice în Arad, introducerea educaţiei de stat gratuite, obţinerea dreptului de vot pentru femei, instrucţia servitorilor şi îngrijirea copiilor abandonaţi. În anul 1907, problemele sociale se regăsesc tot mai mult în activitatea lojii. Este notabil transferul a şapte masoni de la Petroşani, fapt ce va impulsiona creşterea numerică a lojii aradene. Fraţii din Petroşani intenţionau să pună bazele, în oraşul de baştină, unei loji feminine denumită „Concordia”. Masonii arădeni din loja „Concordia” au hotărât ca fraţii pedagogi şi medici să încerce înfiinţarea unei organizaţii care să gestioneze toate problemele referitoare la alimentatia şi îngrijirea copiilor abandonaţi. Nici latura spirituală nu a fost neglijată, numeroase ţinute găzduind prelegeri şi conferinţe cu tematică masonică.

MasonSymbol.201100829_stdÎn anul 1908, în atenţia lojii arădene a stat sprijinirea mişcării anticlericale, organizată de Marea Lojă Simbolică  a Ungariei. Numeroase dezbateri au fost organizate, în cadrul ţinutelor lojii, pe probleme de educaţie, numeroşi fraţi pronunţându-se în favoarea modernizării învăţământului. Adoptarea modelului occidental de educaţie a reprezentat o prioritate pentru membrii „Concordiei”. Pentru formarea spirituală a membrilor s-au desfăşurat numeroase prelegeri şi conferinţe ce abordau atât probleme masonice cât şi tematici profane. Buna funcţionare internă a lojii era asigurată şi de regularitatea ţinutelor. Astfel, în anul 1908 s-au desfăşurat 18 ţinute de gradul I, trei ţinute de gradul II şi trei de gradul III. La acestea s-au adunat patru conferinţe ale maeştrilor, două conferinţe generale, două conferinţe pe comisii şi o conferinţă pentru ofiţerii lojii. Numarul membrilor „Concordiei” a crescut sensibil, loja ajungând să numere 126 de fraţi. Acest fapt a permis şi creşterea contribuţiei financiare a lojii la diverse fundaţii de binefacere, sănătate şi cultură. Loja susţine financiar şi campania pentru drepturile omului. În concordanţă cu preocupările Marii Loji Simbolice a Ungariei, loja arădeană se preocupă de condiţia muncitorimii şi servitorilor. Pentru îmbunătăţirea situaţiei acestora din urmă, loja a propus constituirea unei instituţii care să monitorizeze respectul reciproc dintre stăpan şi servitor. Se mai intenţiona înfiinţarea în Arad a unei Asociaţii de Protecţie a Servitoarelor, dupa modelul celei din Timişoara. În acest sens, loja a delegat un membru pentru coordonarea acestui proiect.

88

Masonii arădeni au reflectat şi dezbătut şi asupra rolului masoneriei în societatea modernă, susţinând necesitatea unor reforme administrative interne care să racordeze ordinul la imperativele timpului. Relaţiile internaţionale ale „Concordiei” erau foarte bune. Unii fraţi au făcut numeroase vizite unor loji occidentale, iar la întoarcere au susţinut expuneri privind regulamentele, organizarea şi proiectele lojilor respective. De asemenea, loja „Concordia” avea legături directe cu Biroul Internaţional  al Francmasoneriei din Elveţia. Problemele muncitorimii revin permanent în atenţia membrilor lojii arădene. Aceştia consideră că situaţia muncitorilor se poate ameliora doar prin reprezentarea lor în Parlament. În spiritul respectului pentru individ s-a situat şi prelegerea venerabilului lojii timişorene „Losonczy” ţinută în cadrul  „Concordiei”. Ideea centrală a discursului său era că numai valoarea muncii trebuie să reprezinte măsura respectului faţă de oameni şi nicidecum, originea sau naţionalitatea acestora. Spre sfârşitul anului loja aradeană întocmeşte un proiect pentru înfiinţarea unui Gimnaziu muncitoresc.

388Situaţia economică a „Concordiei” era bună, efortul financiar făcut pentru construirea Templului amortizându-se treptat. Pornind de la dezideratul realizării unei societăţi în care individul este valoarea supremă, loja arădeană „Concordia” a încercat, în decursul existenţei sale, să implementeze – în sânul comunităţii profane – o noua atitudine şi o nouă modalitate de a gândi şi acţiona. Prin acţiunile sale în folosul comunităţii, prin racordarea la imperativele timpului şi mai ales prin impulsionarea şi coagularea iniţiativelor organizaţiilor neguvernamentale, loja arădeana s-a manifestat ca un veritabil motor al societăţii civile. În anul 1912 Loja din Arad număra 116 membri fiind a doua din Transilvania după „Unio” din Cluj.

Între 1921-1931, în Templul lojii „Concordia” a funcţionat o policlinică, atunci, venerabil maestru al lojii era fratele István Szöllősi.

Loja „Concordia” (cu 116 membri) era a doua Lojă din Transilvania ca număr de membri, după loja „Unio” din Cluj care avea in 1914, 152 membri. În anul 1930 s-a inaugurat primul muzeu masonic din România, în Arad, denumit „COLLECTIO MASONICA”. În anul 1937 Loja Concordia îşi încetează activitatea, împreună cu Lojile România Mare şi Horea, la cererea centralei de la Bucureşti. Muzeul „COLLECTIO MASONICA” a ajuns după război la Anton Triest, un mare colecţionar arădean.

3lucesÎn anul 2011 a luat fiinţă la Arad prima lojă masonică, cu obedienţă occidentală.. Este vorba despre loja condusă de profesorul Antoniu Martin, care în urma unei munci asidue purtate mai bine de un an de zile, a reuşit să obţină Patenta „Lumina Banatului“ din partea Marii Loje a Italiei de la Roma. Patenta semnifică actul constitutiv al unei loje. Evenimentul este unul inedit în peisajul masonic din România. Există mai multe loje masonice în ţara noastră, însă în partea de Vest nu a existat nici una sub directa obedienţă a unei loji occidentale. Marea Lojă a Italiei este fondată în anul 1908 şi ocupă locul IV din punct de vedere numeric, dar şi al numărului de loje existente. Cu această ocazie s-a înfiinţat şi Centrul Sociologic Italian, care este unul regional. Prin acest centru se urmăreşte derularea mai multor proiecte culturale. În anul 1734 se descoperea la Galaţi prima lojă masonică din România, fondată de un italian. Există foarte multe întrepătrunderi între masoneria italiană şi românească. Acesta este şi scopul conferinţelor, de a descoperi cât mai multe astfel de lucruri comune şi de a le cultiva. Loja obedientă Italiei cuprindea la momentul înfiinţării 16 membri, câţiva dintre aceştia fiind chiar italieni. În judeţul nostru există aproximativ cinci loje masonice, aceasta fiind singura de obedienţă ooccidentală. Restul ţin de loje din România.

Loja „Szechenyi”, de-a lungul vremii i-a avut ca membrii pe:

1. Abramovits Mihály
2. Andrényi Béla
3. Andrényi Gusztáv
4. Auerbach Miksa
5. Banajoth László
6. Bauer Gyula
7. Bauer Róbert
8. Bánhidi Béla
9. Bánhidi Sándor
10. Bárczy Alajos
11. Bildhauer Adalbert
12. Bing Ede
13. Bíró Imre
14. Blau Henrik
15. Blau Lipót
16. Bobszt Victor
17. Bochdanovits Sándor
18. Bochel Aurél
19. Bóra Béla
20. Boros Adolf
21. Brinner Károly
22. Brüll Zsigmond
23. Chorin Ferenc
24. Chorin Zsigmond
25. Csermák József
26. Csernyei Gyula
27. Dániel Gergely
28. Dániel Kálmán
29. Duschr Lajos
30. Eckel Gyula
31. Ertl József
32. Feitetes Emil
33. Földes János
34. Frank Pál
35. Frits Béla
36. Frits Róbert
37. Fürbacher Ferenc
38. Goldscheider Béla
39. Gondscheider Henrik
40. Grünwald Ferenc
41. Hegyes Miklós
42. Heinrich Sándor
43. Hepes Miklós
44. Herczog
45. Marting János
46. Hess József
47. Hesz Adolf
48. Hets János
49. Hollander Ignácz
50. Horváth Imre
51. Horváth János
52. Institoris Jenő
53. Institoris Kálmán
54. Kovács Károly
55. Krausz Albert
56. Kristyory Lehel
57. Ifjabb Kristyory Jakab
58. Leopold Ottó
59. Lőbe Ottó
60. Madár Mátyás
61. Mahler Rudolf
62. Makovecs János
63. Markó Adolf
64. Martoni Mátyás
65. Máday Mátyás
66. Megyessy József
67. Dr. Michaelis Albert
68. Milder Zsigmond
69. Mointi János
70. Nachtwégh György
71. Nattland Bernát
72. Náday Mózes
73. Neumann Adolf
74. Neumann Dániel
75. Némethy Károly
76. Parecz István
77. Pálffy József
78. Pollák Gyula
79. Radnay Károly
80. Rajcsányi Albert
81. Ranspurg Mór
82. Reiner Bernát
83. Rédl Károly
84. Rédl Mór
85. Riesenfeld Gyula
86. Dr. Robitsek Ágoston
87. Rosenfeld Lajos
88. Salacz Béla
89. Schaeffer Lipót
90. Schabitz Henrik
91. Schmetter Ármin
92. Schmidt Bernát
93. Schreyer József
94. Singer Lajos
95. Somogyi József
96. Spitz Manó
97. Spitzer Benjámin
98. Steinitzer Károly
99. Strauch Alajos
100. Szabadkay Sámuel
101. Szendrey József
102. Szomtag Gyula
103. Taytler Lajos
104. Teutsch Jakab
105. Toitschek Károly
106. Tonnes Ede
107. Türk Ottó
108. Urbán Iván
109. Urbán Joan
110. Verbos Ádám
111. Vidéky Ferencz
112. Vogl Gyula
113. Wally Mátyás
114. Weiler Sándor
115. Weitner József
116. Werner Mór
117. Wertes Sándor
118. Winkler Vilmos
119. Wintler Ede
120. Wintushka Róbert
121. Zemplényi Sándor
122. Zinkeisen Richárd

La data înfiinţării, din Loja Fraternitas au făcut parte:

1. Bettelheim Vilmos
2. Lukácsy Miklós
3. Szailer Emil
4. Schaffer Emil
5. Ifj. Andrényi Károly
6. Kneffel Károly
7. Tabajdy Károly
8. Horváth Ferencz
9. Redl Jakab
10. Jankó József
11. Kohn Gyula
12. Dr. Schuster Illés
13. Junga József
14. Éliás Áron
15. Probst Vilmos
16. Szentpétery Antal
17. Tagányi István
18. Ifj. Steinitzer József
19. Árkay Jakab
20. Dratsay Zsigmond
21. Kerschek Imre
22. Priegl György
23. Vas Mátyás

Din aceeaşi lojă au mai făcut parte, până la desfiinţarea sa, următorii:

1. Zadravácz Ödön
2. Andrényi Károly
3. Dr. Arányi Lajos
4. Atzél Péter.
5. Árkay Jakab
6. Bakos Sándor
7. Bartók István
8. Benedek László
9. Bettelheim Vilmos
10. Bisztriczky József
11. Blau Bernát
12. Bodroghy István
13. Bogdánffy Gergely
14. Buchwald Ödön
15. Dr. Darányi János
16. Deabsay
17. Dratsay Zsigmond
18. Durst Mihály
19. Eckhardt Ede
20. Éliás Ármin
21. Eisner György
22. Eisner János
23. Faldek Ferencz
24. Farkas Menyhért
25. Felix Ákos
26. Findel Zsigmond
27. Flescher Károly
28. Fleyder Vilmos .
29. Gaál Sándor .
30. Grűnzweig Adolf
31. Gyöngyössy Rudolf .
32. Gyulai István
33. Haár Antal
34. Haas Manó
35. Heeger János
36. Heim János .
37. Hirschmann Nándor .
38. Dr. Herzfeld Sándor
39. Horváth Ferencz
40. Dr. Hudetz Ferencz
41. Ifj. Hudrányi Károly .
42. Jankó József
43. Junga József .
44. Junga Sándor
45. Kemény Mihály
46. Kemtel Antal .
47. Kerschek Imre
48. Kneffer Károly
49. Kohn Gyula
50. Konstantiny György
51. Kontra Rezső
52. Kövér Gusztáv
53. Krispin József
54. Latzkó Adolf
55. Lichtenstein József
56. Lukátsy Miklós
57. Lustig Adolf .
58. Idősebb Mittelmann Ferencz .
59. Ifjabb Mittelmann Ferencz
60. Mittig József
61. Nagy Miklós
62. Neumann József.
63. Nicora Dávid
64. Omoszta Szilárd
65. Parca György
66. Pintér Gyula
67. Pollák Károly
68. Predl Jakab
69. Priegl György
70. Prosst Vilmos
71. Ratkó István
72. Redl Jakab
73. Reich Alfréd
74. Reich Zsigmond
75. Reicher Béla
76. Reicher Jakab
77. Recholcz Ferencz
78. Reinchardt Adof
79. Rezer Nándor
80. Réthy Lipót
81. Riegl György
82. Riesz Miklós
83. Ring Károly
84. Rochel János
85. Rosenblück Miksa
86. Róth Nándor
87. Roth Samu
88. Rotter János
89. Rozsnyai Mátyás
90. Sharl Samu
91. Scharl Sándor
92. Schaffer Adolf
93. Schneineck Nándor
94. Schulhof Károly
95. Dr. Schuster Illés
96. Simay Ede
97. Simay István
98. Singer Gyula
99. Sommer József
100. Somor József
101. Sonnenfeld Antal
102. Spitzer Rudolf
103. Straöbl Ferencz
104. Steiner Adolf
105. Steinhardt János
106. Ifjabb Steinitzer József
107. Stern Lipót kereskedő
108. Strasser Gyula
109. Svábi Ferencz
110. Szabó József
111. Szailer Emil
112. Szalay Emil
113. Szekrényi Péter
114. Szekrényi Rezső.
115. Ifjabb Szenátor.
116. Szentpétery Antal
117. Tabajdy Károly
118. Tagányi István
119. Tavasi József
120. Tiszti Lajos
121. Turay Antal
122. Ulvivayi István
123. Urbányi Béla
124. Urbányi János.
125. Urszinyi József
126. Uschitz Lipót
127. Vagács Mihály
128. Vaganó Mihály.
129. Varga János.
130. Varjassy József.
131. Vas Mátyás
132. Várszegh Béla
133. Vásárhelyi Dezső.
134. Vertács István
135. Vidorosky János.
136. Vinkler Vilmos.
137. Volnor Bernát.
138. Vörös Pál.
139. Wahrmann Jakab .
140. Weiss Károly.
141. Weschliht Lipót .
142. Ifjabb Wittelmann Ferencz .
143. Wittelmann Ferencz .

Din Loja „Concordia”, între anii 1891-1913 au făcut parte:

1. Auerbach Miksa
2. Ábrai Lajos
3. Babó Iván
4. Balás Béla
5. Balás János
6. Balás József
7. Balázs István
8. Dr. Barabás Béla
9. Barkó Ferencz
10. Bauer Gyula
11. Ifjabb Bácskai Béla
12. Bene Gábor
13. Benedek Béla
14. Benkő Kálmán
15. Bettelheim Manó
16. Békés Gyula
17. Bing Béla
18. Bing Ede
19. Bing János
20. Bleier Ármin
21. Dr. Bock Bálint
22. Dr. Bock Róbert
23. Boksán Szever
24. Bőhm Adolf .
25. Bőhm Lajos
26. Braun Ede .
27. Bringarten Henrik
28. Dr. Brück Gyula
29. Brüchler Károly
30. Csepreghy Mihály
31. Dr. Csillag Ignácz
32. Ifjabb Czeider István
33. Czineraz Adolf
34. Cziráki Márton
35. Dabiáski József
36. Darvas Lajos
37. Dekker Kálmán
38. Deutsch Ferenc
39. Eckhart Ede
40. E. Illés László
41. Éliás Jakab
42. Faldek Ferenc
43. Dr. Fehér Manó
44. Fejér Gyula
45. Fiszek István
46. Fodor Gyula
47. Fodor Zsigmond
48. Foldes János
49. Francsics Vincze
50. Frátrics Pál
51. Gebhart István
52. Gück Károly mészáros.
53. Goldfeld Jakab
54. Grén Nándor
55. Gyulai István
56. Halász Jenő
57. Haszlinger Ferenc
58. Haubert Nándor
59. Hegyi Albert
60. Hollander Ignácz
61. Institorisz Kálmán
62. Kabdebó Lajos
63. Kass Lajos
64. Kazaliczky Antal .
65. Kallner Pál
66. Keller Izs
67. Dr. Keresztes Gyula
68. Kilényi János
69. Kilényi Lajos
70. Kiss Ferencz
71. Kocsis Lajos
72. Koher József
73. Kohn S. N
74. Koller János
75. Koncz Gyula
76. Kossuth Pál
77. Kovács Aladár
78. Kováts Ferenc
79. Kovács Vince
80. Köller János
81. Köllner Pál
82. Krécsy Béla
83. Krispin János
84. Krispin József
85. Kristyóry János
86. Kugel Leő
87. Lautner Mátyás
88. Lendvai Sándor
89. Leopold Zsigmond
90. Lilienberg Aladár
91. Lilitenges Sándor
92. Lukácsy Miklós
93. Mandl Vilmos
94. Marsch Gyula
95. Dr. Marcell Vilmos
96. Marinkovits Péter
97. Marosi Miklós
98. Mádai Mátyás
99. Sz. Mezey Béla
100. Miklós Farkas
101. Millig József
102. Molnár Mihály
103. Nagy Antal
104. Nagy Sándor
105. Nesnera Aladár
106. Neumann Adolf
107. Neumann Ármin
108. Neumann Dániel
109. Neváth István
110. Német József
111. Nikolits Döme
112. Obetkó Kálmán
115. Páskuj János
116. Pfeiffer János
117. Philipp Mihály
118. Pogonyi Nándor
119. Pohl Ödön
120. Polgár Sándor
121. Jacob Porges
122. Dr. Prohászka László
123. Preissinger József
124. Dr. Priege István
125. Probst Mihály
126. Ransburg Zsigmond
127. Reiknhardt Gyula
128. Reisinger Sándor
129. Réthy Lipót
130. Réthy Viktor .
131. Révész Nándor .
132. Ring Géza
133. Roboz József
134. Sátor József .
135. Schelk József
136. Schaffer György
137. Schill József
138. Schwarz János
139. Schwiegl Gyula
140. Shillig József
141 Simay István
142. Dr. Somogyi Gyula
143. Stauber József
144. Steigerwald Alajos
145. Dr. Steiner János
146. Szántó Gyula
147. Szathmáry Géza
148. Székely Salamon
149. Széll Ernő
150. Széll Pál
151. Tabakovits Emil
152. Tabakovszky Sámuel .
153. Tauner József
154. Tisch Lajos
155. Dr. Tisch Mór
156. Ungár Ármin
157. Varjassy Árpád
158. Varjassy Lajos
159. Berbos Ádám
160. Wágner J. Ágoston
161. Ifjabb Werner Miklós
162. Dr. Werner Miksa
163. Weisz Márk
164. Weisz Mór
165. Weisz Sámuel

Bibliografie selectivă

B. S. Ágnes, Aradi szabadkőműves páholyok tagnévsorai a dualizmus korából
A. Martin, Aspecte ale masoneriei arădene la sfârşit de sec. XIX şi început de sec. XX, Arad, 2003, p. 54.
M. Eppel, A. Martin, Loja „Fraternitas” din Arad în primii ani de existenţă, în T. Sălăgean, M. Eppel (ed.), „Masoneria în Transilvania. Repere istorice”, Cluj-Napoca, 2009, pp. 124-132.

Imaginile cu detalii arhitecturale ce cuprind simboluri masonice au fost preluate de pe Aradul în Clădiri !

Erată

1. Loja Fraternitas a fost sub obedienta Marelui Orient al Ungariei.

2. În Vestul Romaniei, prima lojă sub obediența unei Puteri Masonice străine a fost “Oamenii Liberi” din Timsioara carea fost pana in 2005 sub obedienta Marelui Orient al Frantei.Dupa 2005 , aceasta a trecut sub obedienta Marelui Orient al Romaniei. De regula, masoneria este o structura nationala care promoveaza interesul national . In acest moment, pe langa lojile sub obedienta Marii Loji Nationale din Romania mai functoneaza o loja sub obedienta Marelui Orient al Romaniei.