Moartea unui artist, în 1966 la Teatrul de Stat

1966, Teatrul de Stat Arad. Moartea unui artist după Horia Lovinescu.

∴ Regia artistică  O T T O   R A P P A P O R T

∴ Scenografia  S E V E R   F R E N Ț I U

∴ Regia tehnică  T E O D O R   C A R A G E A 

∴ Sufleur  S A N D U   M A R I N

DISTRIBUȚIA.

  • Nucu M I H U Ț Ă 
  • Alexandru D R Ă G A N
  • Ovid G R I G O R E S C U
  • Lucia G E O R G I A N
  • Olimpia D I D I L E S C U
  • Agatha N I C O L A U
  • Viorica P O P E S C U – P I N T I L I E
  • Elena B O D I
  • Florin B L Ă N Ă R E S C U
  • Iulian C O P A C E A

sursa: romania collectibles@delcampe.net

Lasă un răspuns